Kenosha St. Joseph

Kenosha St. Joseph

1

Monday, February 22, 2021
Tuesday, February 23, 2021
Wednesday, February 24, 2021
Thursday, February 25, 2021
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity State

TBD vs. TBD
TBDBasketball: Boys Varsity Sectional

TBD vs. TBD
Friday, February 26, 2021
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity State

TBD vs. TBD
Saturday, February 27, 2021
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity State

TBD vs. TBD
TBDBasketball: Boys Varsity Sectional

TBD vs. TBD
Sunday, February 28, 2021