Kenosha St. Joseph

Kenosha St. Joseph

1

Sunday, November 1, 2020
Monday, November 2, 2020
Tuesday, November 3, 2020
Wednesday, November 4, 2020
Thursday, November 5, 2020
TimeEventDetails
TBDSoccer: Boys Varsity StateTBD vs. TBD
TBDVolleyball: Girls Varsity StateTBD vs. TBD
Friday, November 6, 2020
TimeEventDetails
TBDFootball: Varsity GameTBD vs. TBD

LEVEL 3

LEVEL 3

TBDSoccer: Boys Varsity StateTBD vs. TBD
TBDVolleyball: Girls Varsity StateTBD vs. TBD
Saturday, November 7, 2020
TimeEventDetails
TBDSoccer: Boys Varsity StateTBD vs. TBD
TBDVolleyball: Girls Varsity StateTBD vs. TBD