Kenosha St. Joseph
1

Sunday, March 1, 2020
Monday, March 2, 2020
Tuesday, March 3, 2020
TimeEventDetails
TBDBasketball: Boys Varsity RegionalTBD vs. TBD
Wednesday, March 4, 2020
Thursday, March 5, 2020
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity SectionalTBD vs. TBD
Friday, March 6, 2020
TimeEventDetails
TBDBasketball: Boys Varsity RegionalTBD vs. TBD
TBDWrestling: Varsity StateTBD vs. TBA

TEAM STATE

TEAM STATE

Saturday, March 7, 2020
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity SectionalTBD vs. TBD
TBDBasketball: Boys Varsity RegionalTBD vs. TBD