Kenosha St. Joseph

Kenosha St. Joseph

1

Saturday, March 16, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Boys Varsity StateTBD vs. TBD
10:00amTrack: Boys Varsity Invitationalvs. Kenosha Bradford
 @ Carthage Collegelocation
Sunday, March 17, 2019
Monday, March 18, 2019
Tuesday, March 19, 2019
Wednesday, March 20, 2019
Thursday, March 21, 2019
Friday, March 22, 2019