Kenosha St. Joseph

Kenosha St. Joseph

1

Friday, March 1, 2019
TimeEventDetails
TBDWrestling: Varsity StateTBD vs. TBD

Team State

Team State

7:00pmBasketball: Boys Varsity Regionalvs. The Prairie School
 @  The Prairie Schoollocation
Saturday, March 2, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity SectionalTBD vs. TBD
TBDBasketball: Boys Varsity RegionalTBD vs. TBD
TBDWrestling: Varsity StateTBD vs. TBD

Team State

Team State

Sunday, March 3, 2019
Monday, March 4, 2019
Tuesday, March 5, 2019
Wednesday, March 6, 2019
Thursday, March 7, 2019
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity StateTBD vs. TBD
TBDBasketball: Boys Varsity SectionalTBD vs. TBD